Lütfen Havuzu Kullanırken Kurallara Uyalım

Lütfen Havuzu Kullanırken Kurallara Uyalım:

Havuzun kullanımı konusunda sakinlerimiz ve hizmetlilerimiz tarafından gelen bazı şikayetleri tarafınıza iletmek isteriz.

Lütfen havuzun kullanımında aşağıdaki kurallara uyunuz, uymayanları uyarınız.

Gönder


İlgili havuz ve tesisin işletilmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığımızı –olamadığımızı- bir kez daha hatırlatırız.

Lütfen kendinizin ve çocuklarınızın güvenliğini sağlayınız!.

Maya Residences Etiler Site Yönetimi Gelebilecek Herhangi Bir Kazadan Sorumlu Değildir. Lütfen Havuz Kullanımı İle İlgili Asılı Kurallara Uyunuz.

Maya Residences Etiler Housing Development shall not be Responsible for Any Accidents that may Occur. Please Follow the Rules Related to Pool Usage.

DİKKAT!!! Havuz ve Çevresinde Cankurtaran Yoktur.

Yüzme bilmeyenler ve 16 yaşından küçükler velilerinin gözetimi olmadan havuza girmemelidirler.ATTENTION!!! No Lifeguard On Duty, Swim At Your Own Risk.

Non-swimmers and children under 16 must be accompanied by a responsible adult.Havuz Alanı ve Sosyal Tesis Binası Dahilinde;  Yönetim Sorumluluğu’na Dahil Olmayan Bir Alanda Residence  Sakinlerine Hizmet Verilmeye Gayret Edilmektedir. Yönetim Aidatlarına Bölge Masrafları Yansıtılamamaktadır. Hizmet Kalitesinin Korunması Amacıyla Bölgeye Dışarıdan Yiyecek ve İçecek Getirilmesi Uygun Değildir. Anlayışla Karşılanacağını Ümit Ederiz.

Within the limits of Pool Area and Social Facility Building;  Some are trying to Provide Services to Residents within an Area which is not Included in Management’s Responsibility. District Expenses cannot be Included into Management Fees. In order to Protect the Service Qyality, It shall not Be Convenient to Bring Food and Beverages from Outside. We Hope You will Consider This Issue.

Havlu Kartı / Towel Card

Havlu Kartı 20 YTL (YirmiYeniTürkLirası) Depozitosu Peşin Ödenmek Şartı İle Yönetim’den Alınır. Sezon Boyunca Havlu Kartı Verilmek Sureti İle Temiz Havlular , Havuz Alanındaki Bar’dan Temin Edilebilir. Kullanımınızı Müteakip Lütfen Kirli Havluları Havlu Kartınızı Geri Almak Sureti İle Bar’a İade Ediniz. Kart Yönetim’e İade Edildiğinde Depozito Tarafınızdan Geri Alınabilir. Kartın Kaybolması Halinde Yenisinin Satın Alınması Gerekecektir.

Towel card could be taken from Management by paying 20 YTL (TwentyNewTurkishLira) Deposit in Cash. During the Season, Clean Towels could be taken from the Bar at the Pool Area upon Submittal of the Towel Card. After using Towels, Please Leave the Used Towels to the Bar and take your Towel Card Back. You may Have the Deposit Back Upon Submittal of the Card to the Management. In case You Lose the Card, You Will be Required to Purchase a New.

Havuz Kuralları:Havuz Kullanım Saatleri 10:00 – 19: 00 arasındadır.
Havuza  girmeden  önce  lütfen  ayak  temizliği  ön  planda  olmak  üzere  duşta  yıkanınız.
Yüzme  havuzu  deri  enfeksiyonu  açık  yara  ve  kesikleri  olan  kişiler  tarafından  kullanılmamalıdır.
Havuz etrafında terliksiz dolaşmak mantar gibi enfeksiyonlar kapmanıza neden olabilir.
Havuza  Yüzme  amaçlı  olmayan  kıyafetlerle  girilmemelidir.
Havuza  makyajlı olarak girilmemelidir.
Havuz ve çevresinde  cankurtaran yoktur.
Yüzme   bilmeyenler ve  16 yaşından  küçükler  havuza  velilerinin  gözetimi  olmadan  girmemelidirler .
Sağlık  sorunu  olanların doktor izni dışında havuzu ve havuz alanını kullanmaları risklidir.
Sağlık  sorunu  olanlar  önceden kendi özel  sağlık memuruna  başvuracaktır.
Havuzu girmeden önceki 1 saat içinde yemek yediyseniz kesinlikle yüzmeyiniz.
Yüz  maskesi  ve  palet   ancak  havuz  yönetimi  tarafından   izin  verilen  özel  çalışmalarda  kullanılabilir.
Havuz alanında top ve benzeri oyunlar oynamak yasaktır. Bu tip oyunlar ancak önceden bildirilmişse , bildirilen zaman dilimlerinde oynanabilir.
Havuz  çevresinde  koşmak,  çevredekileri  rahatsız  edecek  şekilde  suya  atlamak  yasaktır.
Küçük  havuz  ile  büyük  havuzu  ayıran  mermer  blok  üzerinde  yürümek yasaktır.
Havuza  yabancı  cisim  atılmamalıdır.
Havuz  çevresinde  fotoğraf  ve  video  çekimi  yapmak  yasaktır.
Kullanıcılar görevli  kişilerin  uyarılarına  uymak  zorundadırlar.
Havuz  kurallarına   uymayan  kişilerin  havuzu  terk etmeleri  istenecektir. Lütfen görevlilere kötü müdahale etmeyiniz.
Site Konutlar Bölgesine ve bahçe  alanına  mayo  ve  ıslak  giysilerle  çıkılamaz.
Şahsi  eşya  kaybı  ve  her  türlü  kaza  halinde  meydana  gelebilecek  maddi  kayıplar  ve  sağlıkla  ilgili  sorunlar kendi sorumluluğumda olup, Maya, Yönetim, İşletmeci sorumlu değildir.


SWIMMING POOL AND POOL AREA RULES OF MAYA - 2007


Usage hours of swimming pool are between 10:00 – 19: 00.
Please clean yourself in shower bath at foot cleaning in the foreground before getting into the swimming pool.
The swimming pool should not be used by the ones having skin infection, open wound and slits.
Strolling around the swimming pool without slippers may cause infections like fungus.
Swimming pool should not be gotten into with non-swimming-purpose clothes.
Swimming pool should not be gotten into with make-up.
There is no lifeguard in the swimming pool and its round.
Those who doesn’t know how to swim and is below 16 should not get into the swimming pool without custody of their custodians/parents/carers.
It’s risky for the ones having health problems to use the swimming pool and pool area without permission of doctor.
The ones having health problems must apply to their private health officer.
Do not swim by no means if you ate meal 1 hour before getting into the swimming pool.
Face mask and flippers can be used only in special works allowed by pool management.
Playing with ball and similar plays in pool area are prohibited. Such plays can be performed in specified periods of time only if they are informed about in advance.
Running around the swimming pool and jumping into water in a manner that will disturb people around are prohibited.
Walking on the marble block separating small and big pools is prohibited.
Throwing foreign object to the swimming pools is prohibited.
Taking photograph and videotaping around the swimming pool are prohibited.
Users have to comply with warnings of personnel.
The ones who don’t comply with the rules of the swimming pool will be wanted to leave the swimming pool. Please do not treat badly towards personnel.
Going to Region of Houses of Housing-Complex with swimming suit and wet clothes is prohibited.
Loss of personal belongings and material losses and health-related problems as result of all kinds of accidents are under my responsibility and, Maya, Management, Business Administrator are not responsible.
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taahhütname ve İbranamedir

         (Havuz Alanı İstifade Şartnamesi)

Maya Residences Etiler kompleksinden kontrollü geçişi bulunan İstanbul İli , Beşiktaş İlçesi , 66 pafta , 593 Ada , 20. parsel adresli gayrimenkul alanındaki havuz ve mütemmimlerini kullanırken uyacağım kuralları aşağıda yazıldığı biçimi ile okumuş bulunmakla beraber özellikle tanımı yapılan alana giriş yaptığım andan itibaren kazalara karşı kendi kişisel önlemimi alacağımı, şahsım ve mahiyetimde bulunan kişilerin özellikle havuz kullanımı ve alanda bulunduğumuz sırada düşme, boğulma vesaire risklere karşı, kendi ve maiyetimde kişilerin önlemlerini alacağımı / aldıracağımı, yüzme bilmiyorsam ve maiyetimdekilerden yüzme bilmeyen kişiler ile mahiyetimdeki 16 yaşından küçükler varsa tek başına  havuzu kullanmalarına müsaade etmeyeceğimi, yüzme bilmiyorsam ben ve maiyetimdeki yüzme bilmeyenler ve 16 yaşından küçük mahiyetimdekilerin havuz ve çevresine yaklaşmamaları konusunda gerekli güvenlik önlemlerini alacağımı , bölgede şahsım ve maiyetimdekilerin düşme , boğulma, kavga vs.   gibi kaza ve riskler yaşadığı taktirde olayın oluş biçimi, neticeleri ve sonrasında şahsım ve maiyetimdekilerin görebileceği zararlar karşısında , Maya Residences Etiler Yönetimi ve Müdürlüğü ve çalışanlarına , alanın mülk sahibi Maya Ticaret Taahhüt AŞ. firması ve çalışanlarına ve alanın işletmeci firması EVREN YEMEK HİZMETLERİ TURİZM SAN. VE TİC. AŞ.’ye ve çalışanlarına herhangi bir maddi veya manevi tazminat davası açmayacağımı, benim ve maiyetimdekilerin görebileceği maddi ve bedeni zararların tazmini herhangi bir biçimde talep etmeyeceğimi, ilgili alana giriş iznimin aşağıdaki kurallar çerçevesinde başkalarının haklarına saygı göstermek çerçevesinde verildiğini kabul etmekle beraber, ben ve maiyetimdekilerin gerek bu belgede yer alan gerekse alanda asılı olan kurallara uyacağımı / uyacağımızı, uymadığımız taktirde giriş iznimizin geri alınabileceğini, Maya Residences Parsel yönetiminin ve Etiler kompleksinin ilgili alan konusunda hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul , beyan, ibra ve taahhüt ederim.

Bu arkalı önlü iki sayfa , toplam 13 madde ve kurallar’dan ibaret olan “Taahhüd ve İbraname” yazısını kabul , beyan ve taahhüd ederim , mahiyetimdekiler namına kabul , beyan ve taahhüd ederim.Bu beyan ve taahhüdüm çerçevesinde …………………………………..(*) No’lu / No’lar şahsımın /     …………………………. …………….. (*) No’lu  /No’lar mahiyetimindekilerin kullanmakta olduğu Proxmity (Güvenlik) kartına alana giriş ve çıkışımı sağlamak için yetki verilmesini arz ederim.Saygılarımla,

(*) Tarih:              İsim Soyad :                                        Daire No:                                          İmza:(*) İle işaretli alanlar mutlaka  eksiksiz olarak, kişi tarafından kendi elyazısı ile doldurulmalı ve imza edilmelidir.20. Parsel Adresli Gayrimenkul Alanındaki Havuz ve Mütemmimleri İle İlgili Kural ve Açıklama Bilgileri       ALANIN KULLANIM SAATLERİ  İLE İLGİLİ OLARAK;1.       Alanı kullananlar ilgili alandaki çevre düzenlemesi, peyzaj,  mobilya ,aksesuar ve demirbaşları kullanırken zarar vermezler, verdikleri taktirde zarar bedelini piyasa fiyatları dahilinde nakit ve bekletmeden öderler,2.       Alana giriş ve çıkış saatleri ;havuz kullanımı ve güneşlenme saatleri, sabah 10:00 – akşam 19:00 saatleri arasındadır. Bu saatlerden önce ve sonra havuzu kullanmak ve güneşlenmek için giriş yapılamaz ve saat 19:00’da havuz yüzmeye kapatılır. Havuz kimyasalları ile havuz temizliğine başlanır.

saat 19:00 sonrasında havuz başında kurulması halinde, masalarda ve diğer dinlenme alanlarından Pazar ve hafta içi ( Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) akşamları saat 23:00’a kadar, Cuma ve Cumartesi akşamları en geç  saat 24:00’e kadar istifade edilebilir ,bu saatlerden sonra alan kapıları kilitlenir.HAVUZ KULLANIMI İLE İLGİLİ OLARAK;3.       Havuz alanında (  24 saat esasına göre ) cankurtaran yoktur. Alandan faydalananlar kendilerinin ve maiyetindekilerin güvenliğini sağlarken havuz kurallarına ve alanda asılı durumda bulunan diğer havız kurallara uyarlar.

.

·         Yüzme  havuzu  deri  enfeksiyonu  açık  yara  ve  kesikleri  olan  kişiler  tarafından  kullanılmamalıdır.

·         Havuz etrafında terliksiz dolaşmak mantar gibi enfeksiyonlar kapmanıza neden olabilir.

·         Yüzme   bilmeyenler ve  16 yaşından  küçükler  havuza  velilerinin  gözetimi  olmadan  girmemelidirler .

·         Havuz  kurallarına   uymayan  kişilerin  havuzu  terk etmeleri  istenecektir. Lütfen görevlilere kötü müdahale etmeyiniz.

·         Şahsi  eşya  kaybı  ve  her  türlü  kaza  halinde  meydana  gelebilecek  maddi  kayıplar  ve  sağlıkla  ilgili  sorunlar kendi sorumluluğumda olup, Maya, Yönetim, İşletmeci sorumlu değildir.YEMEK - İÇECEK SERVİSİ VE  KULLANIMI İLE İLGİLİ OLARAK;Gündüz;4.       Gündüz saatlerinde ( 10-19) alandan faydalananlar yemek ve içecek hizmetleri ile ilgili olarak alanda yemek ve içecek hizmeti için ayrılmış olan sahalarda ( bina içi, bina arkası kamelye alanı ve daha ufak servisler için şezlong alanları) bu hizmetlerden faydalanırlar,  havuz sahasında ve havuz içinde yemek ve içecek kullanmazlar,

5.       Alana dışarıdan yiyecek ve içecek sokulması yasaktır. Alandan faydalananlar bu durumu kabul ederler.Akşam ve Gece;6.       “Akşam ve Gece” tanımının 19:00’dan sonra Pazar ve hafta içi ( Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) akşamları saat 23:00’a kadar, Cuma ve Cumartesi akşamları saat 24:00’e olarak tanımlanmıştır. Alandan bu saatlere kadar istifade edilebilir. Kapanış saatlerinde müşteriler alandan ayrılır ve alanın kapıları kilitlenir. Bu saatlerden sonra  yemek ve içecek servisi talep edilemez. Kapanış saatine kadar havuz başında kurulan masalardan , bina içi, bina arkası kamelye sahası ve daha ufak servisler için şezlong sahalarından istifade edebillir , havuz içinde yemek ve içecek servisi talep edilemez. “Akşam ve Gece”  saatlerinde alandan faydalanırken havuzdan istifade edilemez,

7.       Yemek servisinde gerektiğinde mangal (barbekü) hizmeti verilmeyebilir,

8.       Alandan istifade ederken alanda bulunan  başkalarını, Maya Residences Etiler Sitesinde alana yakın olan bloklarda dinlenmekte ve uyumakta olan sakinleri rahatsız edecek şekilde ve  yüksek sesle bağırılamaz ve şarkı söylenemez, müziğin sesinin belirli bir sınırlaması vardır bununla beraber yükseltilmesi hususunda ısrar edilemez, kavga ve husumete sebep olacak davranışlarda ve  ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunulamaz,Organizasyonlar;9.       Havuz alanı içerisinde planlanacak organizasyonlar için eğer organizasyon tarihi ve saati uygun ise en az 10 (on) gün önceden alanın İşletici firmasına haber vermek ve teyid almak kaydı ile , aynı anda diğer müşterilerin havuz alanı ve mütemmimlerini kullanmalarını kabul etmek kaydı ile rezervasyon yaptırılabilir,

10.    Gündüz 10-19 saatleri arasında planlanacak kişisel organizasyonlar için sadece bina alanı içi ve kamelya bölgesini kullanılabilir, bu saatler arasında havuz alanı ve çevresinde organizasyon yapılamaz. Kişisel organizasyonlar sırasında diğer site sakinleri havuz alanı ve güneşlenme teraslarından faydalanabilirler,

11.    Akşam 19- 23 (hafta içi ve Pazar) , Akşam 19-24 (Cuma ve Cumartesi) saatleri arasında planlanacak kişisel organizasyonlar için , bina içi ve havuz alanı ve güneşlenme terası ile çim alanları kullanılabilir ancak kamelya alanı organizasyon anında diğer site sakinlerine açık olacaktır, alanın kapanış saati  sonunda kişisel organizasyon sahibi ve tüm misafirleri alandan ayrılır, alanın kapıları kilitlenir.

12.    Tüm organizasyonlar için catering organizasyonunun tümünün (içecek dahil) ancak  İşletmeci firmadan sağlanabilir. Canlı ve bant müzik aktiviteleri için İşletmeci firmadan onay alınması gerekir. Müzik desibelinin Gürültü Kontrol Yönetmeliği sınırlarında kalması konusunda tüm sorumluluk ve cezai uygulamalar kişisel organizasyon sahibine aittir. Organizasyon sahibi alanda yanıcı, patlayıcı, koku ve duman unsuru içeren organizasyonlara (havai fişek, meşale vs..) izin veremez ,

Kişisel organizasyonu gerçekleştirirken, alandan istifade ederken, alanda bulunan  başkalarını, Maya Residences Etiler Sitesinde alana yakın olan bloklarda dinlenmekte ve uyumakta olan sakinleri rahatsız edecek şekilde ve  yüksek sesle bağırılamaz ve şarkı söylenemez, müziğin sesinin belirli bir sınırlaması vardır bununla beraber yükseltilmesi hususunda ısrar edilemez.


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letter of Undertaking and Acquittance

         (Specifications to Benefit from Pool Area)I accept, declare, release and undertake that I will take my individual precautions against accidents as from entering into the defined area, I will take precautions of mine and the ones being part of my train and will have them taken against falling-down, drowning and similar risks during I and the ones being part of my train use the swimming pool and are in the pool area, I will not allow the ones being part of my train who don’t know how to swim and the ones below 16 to get into the swimming pool on their own if I do not know how to swim, I will take necessary safety precautions about approaching of me, the ones being part of my train who don’t know how to swim and the ones below 16 to the swimming pool and its round if I do not know how to swim, I won’t bring any material and spiritual action against Etiler Management and its employees of Maya Residences, owner of the area, Maya Ticaret Taahhut A.S., and its employees and the operating company of the area, EVREN YEMEK HIZMETLERI TURIZM SAN. VE TIC. A.S., and its employees against the damages that I and the ones being part of my train experience, occurrence of the event and results in case I and the ones being part of my train experience accidents and risks such as falling-down, drowning and fighting etc. in the area, I won’t claim for compensation of material and physical damages that I and the ones being part of my train may experience by no means, I and the ones being part of my train will comply with both the rules in this document and the rules hanged on the area as well as accepting that my entrance access to the concerned area has been given within the framework of the following rules providing showing respect to rights of other people and my entrance Access may be taken back if I and the ones being part of my train do not comply with the said rules, Parcel Management and Etiler Building-Complex of Maya Residences don’t have any responsibility about the concerned area, as well as having read the rules that I will comply while benefiting from the swimming pool and its inseparable parts in the immovable, with controlled crossing from Etiler Building-Complex of Maya Residences, which locates in İstanbul Province, Besiktas County, 66 Plot, 593 Block, 20th parcel address.

I accept, declare and undertake “Letter of Undertaking and Acquittance” consisting of two doubled-sided pages, 13 articles in total and rules in the name of me and the ones being part of my train.Within the framework of this declaration and undertaking of me, I offer …………………………………..(*) numbered Proximity (Security) Card that I use and …………………………. …………….. (*) numbered Proximity (Security) Card that the ones being part of my train use to be enabled for ensuring our entrance to and exit from the area.Respectfully yours,

(*) Date:              Name & Surname:                             Flat No:                                          Signature:(*) Tarih:              İsim Soyad :                                        Daire No:                                          İmza:

The areas marked with (*) must definitely be filled completely and signed by person with his/her own hand writing.20. Rules and Explanatory Information about the Swimming Pool and Its Inseparable Parts in the area of parcel-address immovable       REGARDING USAGE HOURS OF THE AREA;1.       Those who use the area can not damage environmental arrangement, landscaping, furniture, accessories and fixed assets of the area. If they do, they have to immediately pay cost of damage in cash within market prices,2.       Hours regarding entrance to and exit from the area;Hours for sunbathing and usage of the swimming pool are between 10:00 am –19:00 pm. Entrance for purpose of sunbathing and using the swimming pool is prohibited before and after these hours. The swimming pool is closed to swimming at 19:00 pm and is cleaned with pool chemicals.

Tables and other recreation areas can be benefited from until 23:00 pm on Sunday and weekdays (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) and until 24:00 pm on Friday and Saturday nights at the latest if they are set poolside after 19:00 pm. Doors of the area are locked after these hours.REGARDING USAGE OF SWIMMING POOL;3.       There is no lifeguard in the pool area (on 24-hour basis). The ones who benefit from the area comply with swimming pool rules and other swimming pool rules hanged on the area while securing safety of themselves and the ones being part of their train.

.

·         The swimming pool should not be used by the ones having skin infection, open wound and slits.

·         Strolling around the swimming pool without slippers may cause infections like fungus.

·         Those who doesn’t know how to swim and is below 16 should not get into the swimming pool without custody of their custodians/parents/carers.

·         The ones who don’t comply with the rules of the swimming pool will be wanted to leave the swimming pool. Please do not treat badly towards personnel.

·         Loss of personal belongings and material losses and health-related problems as result of all kinds of accidents are under your responsibility and, Maya, Management, Business Administrator are not responsible.REGARDING SERVICE AND USAGE OF FOOD AND BEVERAGE;Daytime;4.        Those who benefit from the area in daytimes (10:00 am-19:00 pm) benefit from food and beverage services in the areas allocated for food and beverage service ( indoor area, back-building camellia area and chaise lounge areas for smaller services) regarding food and beverage services. They don’t consume food and beverage in the pool area and in the pool,

5.       They are not allowed to bring food and beverage to the area. Those who benefit from the area have to accept this rule.Evening and Night;6.        “Evening and Night” (after 19:00 pm) is defined as “until 23:00 pm on Sunday and weekdays ( Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) and 24:00 pm on Friday and Saturday nights”. The area can be benefited from until these hours. Customers leave the area at the closing hours and doors of the area are locked. After these hours, food and beverage service can not be demanded. Customers can benefit from the tables set poolside, indoor areas, back-building camellia area and chaise lounge areas for smaller services until closing time. Food and beverage service in the pool can not be demanded. At “Evening and Night”  hours, the swimming pool can not be benefited from while benefiting from the area,

7.        On food service, barbecue service may not be rendered when required,

8.       Shouting and singing loudly in a manner that will disturb others in the area, dwellers who are taking rest and sleeping in blocks close to the area in Etiler Building-Complex of Maya Residence while benefiting from the area are prohibited. There is certain limitation of volume of music; so, insisting on increasing the volume of music is impossible. Acting in a manner that will cause fighting and hostility and immoral and anti-customs behaviours are prohibited,Organizations;9.        For individual organizations planned to be fulfilled in the pool area, booking can be made  only if you inform operating company of the area about the organization and receive its approval at least 10 (ten) days before if date and hour of organization are suitable and accept that other customers use pool area and its inseparable parts simultaneously,10.     For individual organizations planned to be fulfilled between 10:00 am-19:00 pm, only indoor area and camellia area can be used. Organization can not be fulfilled in the pool area and its round between these hours. Other residents can benefit from the pool area and sunbathing terrace during individual organizations,11.     For individual organizations to be planned between 19:00-23:00 pm (weekdays and Sunday) , 19:00-24:00 pm (Friday and Saturday), indoor area, pool area, sunbathing terrace and grass areas can be used; however, camellia area will be open to other residents during organization. Owner of individual organization and all his/her guests leave the area at the end of closing hour of the area and doors of area are locked.12.     For all organizations, all catering needs (including beverages) can only be supplied by operating company. It is necessary to receive the approval of operating company for live and playback music activities. All responsibility and penal sanctions regarding compliance of music decibel with Regulation on Noise Control belong to owner of individual organization. Owner of organization can not allow activities (fireworks, flambeau etc.) consisting of combustible, explosive, smell and smoke (fume),13.    Shouting and singing loudly in a manner that will disturb others in the area, dwellers who are taking rest and sleeping in blocks close to the area in Etiler Building-Complex of Maya Residence while fulfilling individual organization, benefiting from the area are prohibited. There is certain limitation of volume of music; so, insisting on increasing the volume of music is impossible.
Okunma Sayısı: 2118   |   Güncelleme Tarihi: 31.05.2018    Sayfayı Yazdır

Tüm hakları saklıdır © 2018
web.tasarim.namikerdemkaya.com